Trafikverket väljer alternativ för Norrbotniabanan i Luleå

Foto: sxc.hu

Trafikverkets stf generaldirektör Lena Erixon har beslutat att det västliga alternativet, som följer väg E4 in till Luleå, ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av ny järnväg Umeå-Luleå . Även alternativ öst, via flygplatsen och Hamnholmen, behålls som en möjlig framtida lösning. Trafikverkets ställningstagande innebär att i första hand det västliga alternativet ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av Norrbotniabanan i Luleå. Med dagens förutsättningar är alternativ Väst det mest hållbara. – Vi har en fungerande lösning, säger projektchefen Tomas Gustavsson, Trafikverkets projektledare.  Samtidigt håller vi en dörr öppen för det östra alternativet via flygplatsen och Hamnholmen. En anledning till det är osäkerheten om när projektet kommer att genomföras. Den viktigaste anledningen till att behålla det östliga alternativet är att ett flertal intressenter pekat på att alternativet ger större regionala effekter.

Trafikverket är överens med Luleå kommun att det östliga alternativet bör finnas kvar i kommunens pågående arbete med en ny översiktsplan. Alternativet kommer tills vidare även att bevakas som ett riksintresse för en framtida järnväg av Trafikverket. – Så länge omvärlden är intresserad av en östlig lösning, så tycker även vi att det är värt att bevara möjligheten, säger Tomas Gustavsson. Men från Trafikverket vill vi vara tydliga med att vi inte kommer att driva frågan vidare. Orsaken till osäkerheten om det östra alternativet är att en järnvägsbro mellan Hamnholmnen och SSAB-kajen hindrar fartyg att gå längre in i Stadsfjärden i Luleå. Där är fjärden bred och djup och det finns stora ytor för att vända fartyg. Utanför broläget, i själva hamnområdet, är ytorna begränsade. Vid stränga vintrar kan det bli svåra isförhållanden. För att lösa problemet krävs omfattande investeringar. Även om åtgärderna antas bli genomförda kan inte Trafikverket garantera att dessa räcker för att säkerställa vintersjöfarten.