SJ-comeback på Västkustbanan

SJ 3000. Foto: Tilda Nilsson
Crister Fritzson, SJs vd, inviger bolagets nya tågsatsning på Västkustbanan. Foto: SJ AB.

Nu gör SJ comeback på Västkustbanan, sträckan Göteborg-Halmstad-Helsingborg-Lund-Malmö, med sju tåg i varje riktning dagligen. Restiden blir cirka 2 timmar och 30 minuter.

 Den 16 december klippte SJs vd Crister Fritzson bandet och under trumpetfanfarer invigdes SJs nya satsning på Västkustbanan. Sedan april 2012 har Öresundståg ensamt trafikerat Västkustbanan. Men från och med tidtabellskiftet 2014 är SJ tillbaka på sträckan med båda sina snabbtåg SJ 3000 och SJ 2000.

- Vi erbjuder hög komfort i våra snabbtåg med båda servering och gratis internet ombord. Vi har resebutiker på stationerna i Göteborg och Malmö där vi erbjuder våra kunder personlig service. Vi välkomnar både affärs- och privatresenärer, säger Crister Fritzson, SJs vd.

Resenärerna kommer att åka med de båda snabbtågen SJ 3000 och SJ 2000 och alla tåg stannar på de tre mellanstationerna Halmstad, Helsingborg och Lund. På lördagar blir det fem tåg i vardera riktningen och på söndagar sex tåg i vardera riktningen. Under sex sommarveckor fortsätter dessutom fem tåg i vardera riktningen till Köpenhamn.

– Genom att utöka trafikutbudet på sträckan hoppas vi kunna attrahera fler resenärer och därigenom skapa lönsamhet. Tågtrafiken mellan Sveriges andra och tredje största städer är en viktig marknad för SJ, säger Crister Fritzson.