Tågoperatörerna välkomnar utredning

Foto: Stefan Nilsson

Branschföreningen Tågoperatörerna ställer sig positiva till delbetänkandet från regeringens utredare.

Tågoperatörerna menar att delbetänkandet innehåller en mängd förslag med stor potential till förbättringar, som att höjningen av banavgifterna behöver koordineras med avgifterna på andra transportslag, mindre insatser som höjer kapaciteten på spåren, tydligare roller och ansvar för Trafikverket och Transportstyrelsen, behovet av ett neutralt organ för kapacitetstilldelning och trafikledning samt analyser av hur ett allt mer rigoröst EU-regelverk för järnvägstrafiken påverkar kostnader och konkurrensförmåga.

- Järnvägsbranschens väg från monopol till en fungerande och öppen marknad är en resa i sig, som ännu inte nått slutdestinationen, säger Christel Wiman, vd för Tågoperatörerna. Det är positivt att utredningen utgått från hur järnvägen ska kunna fungera bättre och hur tågtrafiken ska bidra till ett effektivt och hållbart transportsystem, och inte om tågtrafiken borde återregleras eller inte.