”Förläng Cityringen till Nordhavn”

Bild: Metroselskabet

En ny studie visar att det finns pengar att spara och cirka 4000 arbetstillfällen som kan uppnås om byggandet av en tunnelbanelinje till den nya stadsdelen i Nordhavn i Köpenhamn sattes igång i samband med Cityringen. Det är dock nödvändigt att beslut fattas i frågan i början av 2012.

En ny stadsdel är under utveckling i Nordhavn i Köpenhamn. I samband med detta undersökte staden och hamnen och Metroselkabet möjligheten att utvidga Cityringen till området.

Resultatet är tillgänglig nu genom rapporten "Rapport om avgrening till Nordhavn" som visar hur det kan byggas en tunnelbanelinje med två stationer i Nordhavn som en gren från Cityringen. Detta innebär att två stationer kan anslutas direkt med Cityringen, som nu byggs och kommer att ansluta med omgivande distrikt i Köpenhamn.

– I Örestad har det visat sig att tunnelbana och stadsutveckling är ett starkt par. Och det verkar som det nu finns stora möjligheter för ett liknande framgångsrikt partnerskap kan också upprepas i Nordhavn. En tunnelbanelinje till Nordhavn skulle vara en stor tillgång för den framväxande stadsdelen, säger Carsten Koch, ordförande i By & Havn.

– Om byggandet av en tunnelbana Nordhavn sätter igång nu, finns det utrymme för en besparing på cirka 300 miljoner kroner. Ett skäl är att det redan finns en byggarbetsplats i närheten där man arbetar med Cityringen. Dessutom kommer en snabb byggstart förkorta perioden med störningar i driften av Cityringen, säger ordföranden i Metroselskabet Henning Christophersen.

Nordhavn Metro kommer att kosta cirka 2,9 miljarder danska kroner. 0,7 miljoner kommer att finansieras med offentliga pengar, medan intäkter från persontrafiken och Offentlig-Privat Partnerskap (OPP) för att finansiera de resterande 75 procenten.