Ny medlem i Tågoperatörerna

Foto. Hitachi Rail

Hitachi Rail Europe är nu associerad medlem i Tågoperatörerna. 

Branschföreningen Tågoperatörerna representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor gentemot regering och riksdag, myndigheter uppdragsgivare, media och andra intressenter, nationellt och internationellt. Verksamheten bedrivs genom det av föreningen helägda bolaget Sveriges Tågoperatörer Service AB. Ordförande i föreningen är Crister Fritzson, SJ AB.