Kvidinge station byggs om

Nästa år får Kvidinge i Åstorps kommun bland annat Pågatågförbindelser med Helsingborg. Foto: Christer Wiik

I dag passerar Pågatågen Kvidinge utan att kunna stanna. Men nu ska stationen byggas om, inledningsvis under tre hösthelger och på heltid under fyra veckor i början av nästa år. Tågen mellan Klippan och Åstorp ersätts under pågående arbete med bussar.

 Upprustningen av stationen i Kvidinge innefattar en lång rad olika arbeten: två plattformar byggs, mötesspår förlängs och den befintliga järnvägskorsningen flyttas. Dessutom ska en gång- och cykeltunnel och ett nytt teknikhus byggas.

– När Pågatågen börjar stanna i Kvidinge var 30:e minut kommer orten att knytas närmare till den nordvästskånska arbetsmarknaden. Det blir ett rejält lyft för Kvidinge med omnejd, säger Jens Möller, ställföreträdande regionchef vid Trafikverket Syd.

Arbetet inleds under den kommande helgen, 10-11 november, med byte av en spårväxel. Även helgen

1 - 2 december och 6-9 december sker arbete och spåren stängs av. Mellan den 13 januari och den 9 februari utförs arbete på heltid.

När arbetena är klara i juni 2014 är Kvidinge en modern station med möjlighet för resande att stiga på och av tåg. Spåren är förlängda så att tåg kan mötas snabbare utan att behöva vänta in varandra. Från och med den 17 augusti börjar Pågatågen stanna i Kvidinge.