Arriva får fortsatt förtroende att köra Pågatågen

Pågatåg. Foto: Elisabeth Stengård

Skånetrafiken meddelar att Arriva får förnyat förtroende att köra Pågatågen efter att en upphandling har genomförts. Arriva har varit leverantör sedan 2007 och det nya avtalet innebär att Arriva fortsätter fram till december 2026. 

Skånetrafiken valde tidigare att förlänga det nuvarande avtalet med maximala två år till december 2018 eftersom man var nöjd med Arrivas leverans.
Det nya avtalet innebär många förändringar som syftar till att utveckla trafiken för att för­bättra för kunderna. En del i detta är att Arriva, till skillnad från idag, framöver också kom­mer att ha ansvar för fordonsunderhåll och ersättningstrafik.

I kommande avtal inför Arriva ett antal nya tekniska och organisatoriska lösningar som kom­mer att göra Pågatågen till en modern kollektiv spårlösning. I och med leveransen av nya tåg ges därutöver möjlighet att utveckla trafiken och attrahera fler kunder.

– Vi är oerhört glada över att ha fått fortsatt förtroende från Skånetrafiken. Anbudet har engagerat stora delar av vår organisation, inte minst våra medarbetare på Pågatågen. Utan deras engagemang och kunskap hade vi aldrig lyckats prestera ett så bra anbud, säger Johan Åhlander, VD för Arriva Sverige AB.

Det nya avtalet innebär en del förändringar mot hur det ser ut idag, vilket har gjort att Arriva har utvecklat ett antal nya lösningar och koncept.
– Vi utvecklar ett nytt systemstöd – Arriva Tågportal – för att möjliggöra en bättre sam­ord­ning av uppdraget och för att tillhandahålla bättre information till kunderna, säger Johan Åhlander. Vidare har vi tagit fram en kundanpassad lösning för en kapacitetsstark ersätt­ningstrafik. Vi samordnar uppdragets alla delar, drift och underhåll, genom att, tillsammans med våra samarbetspartners, etablera ett gemensamt Driftcenter med gemensamma processer och system, avslutar Johan Åhlander.

Arriva fortsätter arbetet med att stärka sin position i södra Sverige, där en ny stor upphand­ling för Öresundstågen står på tur.
– Arriva har, genom att Skånetrafiken givit oss förtroendet att fortsätta att utveckla Påga­tågen, en plattform för att lägga ett slagkraftigt anbud även på Öresundstågen, avslutar Johan Åhlander, VD för Arriva Sverige AB.