Nytt samarbetsavtal mellan Skånetrafiken och Arriva

Skånetrafiken stänger dörrarna för sena passagerare. Foto: Arriva

Pågatågen är en central del i utvecklingen för ett hållbart Skåne.Trafiken startar när avtalet träder i kraft den 9 december 2018. Avtalet gäller till och med 2026. Hela affären omfattar över fem miljarder kronor. Det nya avtalet innebär att Arriva nu får helhetsansvaret för Pågatågsresorna.

- Pågatågen är Skånes stolthet och har starkt bidragit till hur man bor och lever i Skåne. På Skånetrafiken ställer vi höga krav på kvaliteten på våra resenärers hela reseupplevelse och det är därför glädjande att det nya avtalet innebär en rad förbättringar. Till exempel ännu högre service, bättre störningshantering och inte minst information, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör, Skånetrafiken.

I avtalet ingår viktiga incitament och bonus för fler resor och nöjdare resenärer. Dessutom inkluderar avtalet ersättningstrafik vid akuta störningssituationer och underhållet av Pågatågsstationerna.

- Det nya avtalet ger oss ett större ansvar för kundens hela resa. Detta ger oss möjligheten att tillsammans med Skånetrafiken skapa lösningar som gör resan bättre för våra kunder. Någonting som vi hoppas gör att ännu fler i framtiden väljer Pågatågen. När vi utvecklar dessa lösningar använder vi den kompetens och de erfarenheter som finns i den lokala svenska verksamheten men även inom andra delar av Arriva-koncernen säger Johan Åhlander, vd, Arriva Sverige AB.

Fakta Pågatåg
Antal tåg:
 Pågatågen kommer 2019 att ha 99 fordon. Idag är det 80.
Antal avgångar: Cirka 11 700 avgångar en månad.
Antal resenärer: En vardag reser cirka 83 000 kunder med Pågatågen. 2016 reste totalt 24,9 miljoner med Pågatågen, vilket var en ökning med fantastiska 14 procent mot 2015.
Punktlighet: Punktligheten ligger på cirka 90 procent under 2017 och cirka 95 procent av avgångarna genomförs. Siffrorna visar att det flesta tågen går, i tid.
Kundnöjdhet: 8 av 10 pågatågsresenärer är nöjda och Pågatågens ombordspersonal får mycket höga betyg.
Antal stationer: I uppdraget ligger att Arriva ska underhålla de 53 Pågatågstationerna. Det är de stationer där endast Pågatågen stannar.
Källa: Arriva