Avtal mellan Grängesberg Iron och Trafikverket

Gruvbolaget Grängesberg Iron AB och Trafikverket har skrivit ett samarbetsavtal för att utreda framtida malmtrafik på järnväg mellan Grängesberg och Oxelösund. Gruvdriften i Grängesberg planeras starta på nytt år 2015, med en målsättning att producera 2,5 miljoner ton järnmalmsprodukter per år.

 – Samarbetsavtalet innebär att vi nu fastställt hur vi utreder förutsättningarna för framtida malmtransporter från gruvan ned till hamnen, säger Kenth Nilsson, Trafikverket.

Den anrika järnmalmsgruvan i Grängesberg lades ned 1989, men nu pågår förberedelser för att återuppta gruvdriften. Mineralresursernas storlek anger möjlig brytning i närmare 20 år med potential för mer.

Vissa preliminära studier har redan genomförts, men i och med samarbetsavtalet är det nu definierat vilka utredningar som ska genomföras för att analysera hur malmtrafiken ska kunna utföras. Resultatet ska ligga färdigt under första kvartalet 2012 och syftar mot ett framtida avtal om genomförande.– I järnmalmsprojekt är järnvägstransporter en mycket viktig komponent, på grund av det stora tonnage som måste transporteras, säger Gösta Bergman, styrelseordförande i Grängesberg Iron AB. Oxelösunds hamn är mest lämplig för projektet och samarbetsavtalet är en viktig länk till att kunna frakta 2,5 miljoner ton järnmalmsprodukter dit årligen.

Samarbetsavtalet mellan Grängesberg Iron AB och Trafikverket berör bland annat trafikerings-, bärighets- och kapacitetsanalyser av den planerade malmtrafiken, samt en funktionsutredning kring förbättrad anslutning av malmbangården i Grängesberg, och övergång mellan Hörken- och Silverhöjdsspåren söder om denna.