Bättre tågförbindelser i Finland

Pendolinotåg i Finland. Foto: Leif Rosnell/VR

Det kommer att ske ändringar i tågtrafiken på olika håll i Finland när tidtabellsperioden byts ut i och med att sommartiden upphör den 27 oktober. Bland annat byts förbindelser med byte ut mot direkta förbindelser. 

När tidtabellsperioden byts ut kommer även tågmaterielet på vissa andra fjärrtrafikrutter att bytas ut. På en del av fjärrtågen blir det dessutom ändringar i restaurangservicen.  Några av nyheterna: mellan Helsingfors och Vasa öppnas en ny, direkt Pendolino-förbindelse. Tåget anländer till Helsingfors kl. 9.30 på vardagarna och avgången till Vasa sker dagligen kl. 18.30. I fortsättningen går tre direkta Pendolino-turer i båda riktningarna på vardagarna.  Det första Pendolino-tåget från Helsingfors till Rovaniemi kommer också att börja gå regelbundet en gång i veckan. Tåget avgår från Helsingfors kl. 9.30 på lördagar och från Rovaniemi kl. 15.10 på söndagar.  De blåa expresstågen mellan Tammerfors–Jyväskylä–Pieksämäki ersätts med InterCity-tåg, vilket gör att servicenivån på tågen förbättras. På IC-tågen finns till exempel VR:s trådlösa nätanslutning.  Mellan Helsingfors och Villmanstrand öppnas en ny, daglig IC2-tågförbindelse. Det blir också en ny IC-förbindelse mellan Åbo och Uleåborg som går via Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio och Kajana.