Trafikverket ska stärka sin vinterberedskap

Foto: Bombardier

Trafikverket förstärker organisationen för att förebygga störningar i tågtrafiken i vinter. En ny avdelning med överblick över hela landet ska lindra störningar genom att leda om tågtrafiken.

– När vi har störningar i någon del av landet som kan påverka det nationella trafikflödet leder vi om trafiken för att färre ska drabbas av stopp och förseningar, säger Lena Engstedt, chef på Trafikverkets nationella trafikledning.

Trafikverket hoppas minska antalet kraftiga störningar och förkorta effekten av dem när färre tåg ska passera sträckor som drabbats av problem. Trafikverket uppmanar också resenärer och trafikanter att ha koll på trafikläget för att välja bästa färdväg och färdsätt, och om det är kraftigt problemväder fundera på att skjuta upp resan.

Järnväg är ett populärt transportmedel som många vill använda, och på många sträckor går tågen med kort mellanrum. När det blir problem i tågtrafiken kan Trafikverket välja att reducera järnvägstrafiken.  Vissa tåg ställs då in. Det finns två syften med det.

Det första är att ge vår underhållspersonal tillräckligt med tid ute i spåret för att få bort det som hindrar trafiken. Det kan exempelvis handla om att ta bort nedfallna träd, snöröja och reparera kontaktledningar.

Det andra syftet är att minska riskerna att tåg blir stående i köer ute på spåren på grund av problemvädret. Om möjligt förlängs de tåg som går för att göra mer plats för passagerare. Det är helt enkelt bättre att färre tåg avgår och sedan kommer fram i tid, än att fler tåg avgår och fastnar i tågköer och förseningar.

Trafikverket tar fram planerna i samarbete med tågoperatörerna. Planerna gör det enklare att ge resenärer rätt information i rätt tid, om nya avgångstider och alternativa ressätt.

Vägtrafikanter har förväntningar på att vägarna ska ha god framkomlighet dygnet runt, året runt. Ett system för väderinformation ger en bild av nederbörd, vindhastighet och temperaturer på vägbanan och i luften. Detta ger Trafikverkets entreprenörer underlag för vad som ska göras, och dessutom var och när. Mer än 4000 maskiner finns i beredskap för att sättas in för att ploga, salta och sanda vägarna i landet.