”Tunnelbaneinvesteringar kan bota bostadsbrist”

Foto: SL AB

Bristen på bostäder hotar Stockholms framtid. Genom smarta investeringar i tunnelbanan, Stockholms blodomlopp, kan bostadsbristen hanteras. I samband med tidningssläppet av nya Handelskammartidningen lanseras en interaktiv karta där medborgarna kan rösta om var de tycker att det ska byggas bostäder. 

Stockholms läns befolkning växer med två fullsatta SL-bussar varje dag. Det blir ett Umeå på tre år eller ett Göteborg på 15 år. Varken bostäder eller transportinfrastruktur har byggts ut i den takt som behövs för att alla nya invånare ska få någonstans att bo eller kunna förflytta sig. Redan i dag är det infarkt i alla system – bostäder, vägar, järnvägar och tunnelbana. Därför måste utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande kombineras.

Här ser du kartan.

 

 

 

Järnvägsnyheter.se

Stockholm   "Deutsche Bahns styrelse ger grönt..." Markku Björkmans bild Markku Björkman

Zooma Foto: SL AB

”Tunnelbaneinvesteringar kan bota bostadsbrist”

Publicerad: tors, 2013-10-10 09:00

Stockholms Handelskammare ger förslag på utbyggnad

I nya numret av Handelskammartidningen kan du läsa om att bristen på bostäder hotar Stockholms framtid. Genom smarta investeringar i tunnelbanan, Stockholms blodomlopp, kan bostadsbristen hanteras. I samband med tidningssläppet lanseras en interaktiv karta där medborgarna kan rösta om var de tycker att det ska byggas bostäder. 

Stockholms läns befolkning växer med två fullsatta SL-bussar varje dag. Det blir ett Umeå på tre år eller ett Göteborg på 15 år. Varken bostäder eller transportinfrastruktur har byggts ut i den takt som behövs för att alla nya invånare ska få någonstans att bo eller kunna förflytta sig. Redan i dag är det infarkt i alla system – bostäder, vägar, järnvägar och tunnelbana. Därför måste utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggande kombineras.

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.  www.chamber.se/tunnelbanekarta