Så vill Stockholms Handelskammare förlänga t-banan

Tunnelbanan på Röda linjen i höjd med station Masmo i Huddinge kommun. Foto: Christer Wiik

Nu sträcker Stockholms Handelskammare ut hakan och ger sig in i debatten om Stockholms tunnelbaneutbyggnad. Utöver Stockholms- och Sverigeförhandlingens nuvarande program om huvudstadens t-baneutbyggnad vill Handelskammaren se en fortsatt utbyggnad av tunnelbanesystemet, med nya tvärförbindelser och ytterligare 22 nya stationer i Stockholms tunnelbanenät. Det skriver Dagens Nyheter, som har tagit del av den plan som Stockholms Handelskammare tagit fram tillsammans med konsultföretaget Tyréns.

Likt Sverigeförhandlingens program handlar det även här om att koppla ihop de nya tunnelbanestationerna med nya bostadsområden. Med 22 nya stationer och 13 nya bytespunkter menar Stockholms Handelskammare att det är möjligt att bygga drygt 200 000 nya bostäder utöver de 250 000 som redan finns i kommunernas långsiktiga planer, skriver DN.

Några av de förslag som Stockholms Handelskammare lyfter fram handlar om att förlänga idag befintliga alternativt kommande linjer.  Två förlängningar vill man se efter att det Sverigeförhandlingens tunnelbaneutbyggnad är genomförd. Det handlar dels om att förlänga dagens Hjulstalinje till Viksjö i Järfälla kommun via Barkarby station, dels en förlängning av den beslutade Nackagrenen, från Nacka centrum till Gustavsberg i Värmdö kommun, med mellanliggande stationer i Björknäs respektive Orminge.

I nordostregionen lyfter man fram en förlängning från Mörby centrum till Arninge via Roslags Näsby och Täby centrum. Söder därom ska tunnelbanan ta klivit över Värtan från Ropsten och få en station i Lidingö centrum.
I norrort vill Handelskammaren även se en tvärförbindelse som knyter ihop gröna linjen (från Vällingby) med norrgående Röda linjen (Bergshamra). Här emellan passerar tvärförbindelsen de båda nordvästgående blåa linjerna.  
I söderort kommer den planerade tunnelbanestationen i Älvsjö få en förlängning till Tyresö som därmed skapar en tvärförbindelse i väst-östlig riktning via Örby, Högdalen Fagersjö, Hökarängen och Älta.  En ytterligare förlängning i söderort handlar om att bygga ut tunnelbanan från Fruängen till Huddinge centrum via Långsjö och Snättringe.
Källa: DN