Genomslag för Citybanan

Foto: Trafikverket

På måndagen skedde ett genomslag mellan två tunneldelar i arbetet med Citybanan, mitt i centrala Stockholm. Det är första gången som projektet har ett genomslag mellan två olika tunnelentreprenader.

Tunnelarbetena för Citybanan fortsätter stadigt framåt. På måndagen nådde två entreprenader fram till ett genomslag mitt under Stockholms centrala delar. I höjd med Gamla Brogatan möttes de cirka 40 meter under mark. En blott 2 meter tjock bergplugg skilde dem åt. Men med en salva på 700 kilo sprängmedel smulades pluggen sönder till stenskravel och genomslaget var ett faktum.

Den ena entreprenaden sträcker sig från Gamla Brogatan och fram till Riddarholmen i söder. Där ingår även den nya stationen Stockholm City. Bergmassorna från denna del tas ut via arbetstunneln på Bangården intill Stockholm Central. Den andra entreprenaden går från Gamla Brogatan och fram till Observatorielunden i norr och är en ren bergtunnelentreprenad. Berget tas här ut via en arbetstunnel på Torsgatan.

– Innan hela bergtunneln är klar kommer vi att ha ett stort antal genomslag, men det första mellan två olika entreprenader känns naturligtvis speciellt. Det här är en viktig händelse för oss och bra för alla som längtar efter att vi ska bli klara med bergarbetena, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan.

Det var Citybanans service- och räddningstunnel som blev föremål för genomslaget. Den löper parallellt med själva pendeltågstunneln.

Citybanans pendeltågstunnel är en dubbelspårstunnel som förgrenar sig i två enkelspårstunnlar där den övergår till stationsutrymme med ett spår på vardera sidan av plattformen. Station Stockholm Odenplan förbereds för och Stockholm City byggs från start med två plattformar för extra kapacitet. Det innebär att man bygger kortare sträckor av Citybanan i form av fyra enkelspårstunnlar. Enkelspårstunnlarna under Gamla Brogatan står nu på tur för genomslag.