Malmlok till Sveriges Järnvägsmuseum

LKAB:s DM3-lok, Oskar. Foto: Mikael Lundberg

Den 27 september överlämnar LKAB ett exemplar av DM3-lok till Trafikverket och Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Överlämnandet sker vid en ceremoni på järnvägsstationen i Luleå.

 -Vi är stolta över att ta emot detta fina lok, säger Arnold Vonkavaara, Trafikverkets regionchef. Det är ett lok som verkligen symboliserar gruvbrytning, Malmbanan och de tyngsta transporterna och det känns bra att vi kan bevara loket för eftervärlden.

LKAB har successivt sedan år 2000 ersatt DM3:orna med sina nya, ännu starkare IORE-lok. Dm3-loken är kända som det lok som en gång var ett av Europas starkaste lok. Med sina 270 ton, 35 meters längd och imponerande dragkraft på nära 10.000 hästkrafter har loken alltid ansetts som speciella och därmed också blivit kända.

- DM3:orna har förtjänstfullt dragit LKAB:s produkter till hamnarna i många årtionden, men på senare år har de endast fungerat som reservlok. Det är kostsamt att hålla dem i drift och nu har de gjort sitt. Sedan några år det den nya generationens malmlok, IORE, som gör jobbet, säger Anders Björnström, vd för LKAB Malmtrafik.

Flera lok renoverades på 1990-talet av verkstaden i Notviken och det är dessa lok som nu tas ur trafik. Det lok som Sveriges Järnvägsmuseum nu får nu får är döpt till Oskar och är byggt 1970. Reservdelar och verktygsutrustning medföljer. Loket kommer att köras till Gävle för egen maskin under helgen och sedan ta sin plats i museets fordonspark, som i dag består av cirka 300 lok och vagnar.

Arnold Vonkavaara, Trafikverket, LKABs VD Lars-Eric Aaro och andra representanter från Sveriges Järnvägsmuseum, Trafikverket och LKAB Malmtrafik, finns på plats i Luleå vid överlämningen.