Kroatien och Rumänien privatiserar bolag för järnvägsgods

CFR Marfă godståg transporterar här diesel produkter. Foto: Bogdan Popescu

Kroatien och Rumänien kommer att överlämna äganderätten till merparten av ländernas järnvägstransporter till privata ägare. Detta sker för första gången i regionens historia.

Under våren accepterade den kroatiska regeringen ett erbjudande från privata rumänska SC gruppen Feroviar SA Bukarest att köpa 75 procent av Kroatiens statsägda koncern HZ Cargo, som omfattar flera dotterföretag. Ett av dem är Agit, som utför  godstransporter på järnvägen mellan Kroatien, Serbien och Bosnien och Hercegovina. Under första halvåret i år transporterade Agit 1,8 miljoner ton last.

Den rumänska investeraren erbjuder 30 miljoner euro för återbetalning av statliga lån och ger 10 miljoner euro som rörelsekapital för leverantörer, löner och andra operativa behov. Företaget lovade också att betala beloppen  inom 30 dagar efter undertecknandet av kontraktet. Dessutom kommer Rumänska SC Grup Feroviar investera 20 miljoner euro i godsbolagets rullande material.

Enligt ministeriet för Kroatiens ministerium för Sjöfart, Transport och kommunikation, lovade det rumänska företaget också att betala HZ Cargos resterande långsiktiga skulder, utvidga verksamheten och behålla minst 1100 av företagets anställda efter organisationens omstrukturering. Kroatiens regering inledde förhandlingar med rumänska företaget i mitten av september.

Även Rumänien har beslutat att privatisera landets hittills statliga spårbundna godstransportföretag CFR Marfă, trots häftig kritik från flera politiska partier.