Ramböll håller föredrag på Nordic Rail

Per Corshammar, affärsområdeschef järnväg på Ramböll.

 

Under årets upplaga av Nordic Rail kommer Ramböll att sätta fokus på höghastighetsjärnväg och drift av järnvägssystemet. Infrastrukturlösningar för framtidens järnvägar och trafikhantering är återkommande teman under mässans alla dagar.  Höghastighetsjärnväg är ett hett ämne just nu. Rambölls Per Corshammar är en välkänd profil i sammanhanget och anlitas ofta som expert och föreläsare. Han kommer under mässan att berätta om hur man planerar och bygger banor för höghastighetstrafik effektivt och ekonomiskt. Han kommer även att i egenskap av expert inom TSD (tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) tala om vikten av att arbeta på rätt sätt för att bemöta de regler och bestämmelser som gäller för enskilda projekt och järnvägsdrift inom EU-länder.  – Höghastighetsjärnväg är ett hett ämne i dagens infrastrukturplanering. Ser vi runt om i Europa och Asien så byggs och planeras det för fullt. Att vara medveten om de möjligheter och även utmaningar som kommer med att planera för höghastighetsjärnväg är en förutsättning idag skulle jag säga, kommenterar Per Corshammar. Andra ämnen som Ramböll kommer att diskutera under järnvägsmässan är höghastighetsjärnvägen mellan på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn och ballastfria spår för Västlänken i Göteborg. Per Corshammar, affärsområdechef järnväg på Ramböll. 

Under årets upplaga av Nordic Rail kommer Ramböll att sätta fokus på höghastighetsjärnväg och drift av järnvägssystemet. Infrastrukturlösningar för framtidens järnvägar och trafikhantering är återkommande teman under mässans alla dagar.  Höghastighetsjärnväg är ett hett ämne just nu. Rambölls Per Corshammar är en välkänd profil i sammanhanget och anlitas ofta som expert och föreläsare. Han kommer under mässan att berätta om hur man planerar och bygger banor för höghastighetstrafik effektivt och ekonomiskt. Han kommer även att i egenskap av expert inom TSD (tekniska specifikationer för driftskompatibilitet) tala om vikten av att arbeta på rätt sätt för att bemöta de regler och bestämmelser som gäller för enskilda projekt och järnvägsdrift inom EU-länder.  – Höghastighetsjärnväg är ett hett ämne i dagens infrastrukturplanering. Ser vi runt om i Europa och Asien så byggs och planeras det för fullt. Att vara medveten om de möjligheter och även utmaningar som kommer med att planera för höghastighetsjärnväg är en förutsättning idag skulle jag säga, kommenterar Per Corshammar. Andra ämnen som Ramböll kommer att diskutera under järnvägsmässan är höghastighetsjärnvägen mellan på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn och ballastfria spår för Västlänken i Göteborg. Per Corshammar, affärsområdechef järnväg på Ramböll.