48 företag vill köra 1,5 miljon tåg nästa år

Bangården vid Göteborg C. Foto: Christer Wiik

Med förändringar i Mälardalen, Skåne, och Västsverige och utökad trafik mellan Stockholm och Sundsvall har Trafikverket nu fastställt tågplanen för nästa år.

 Att allt fler väljer tåget syns i tågplanen, som är den samlade planen för tågtrafik och tider för underhållsarbeten på hela det statliga järnvägsnätet i Sverige. Tågbolagen ansöker om vilka tider de önskar köra på spåren och detta jämkas samman med de tider Trafikverket behöver för att utföra underhåll på banan. Nu är sammanställningen fastslagen för 2014. Totalt har 48 sökande företag ansökt om 7200 så kallade tåglägen, det vill säga tider i spår. Det motsvarar 1,5 miljoner tåg, vilket är ca 4000 tåg/dygn. Därtill kommer 2200 banarbetsobjekt som också ryms i tågplanen. Det är ungefär detsamma som förra året.

– Det stora intresset för järnvägstrafik är i grunden positivt. Det är fler som väljer tåget och det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att man i vardagen ska kunna se tåget som ett attraktivt sätt att resa och transportera gods på, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Ansökningarna är förstås inte jämnt fördelade över landet och dygnet. Vissa sträckor har särskilt stor efterfrågan. För att skapa den bästa helhetslösningen med störst samhällsnytta i fokus tas tågplanen fram i ett samarbete mellan Trafikverket och tågbolagen som ansökt om tåglägen. – För Trafikverket handlar hela processen med att tilldela tider i spår om en balansgång. Vi vill tillgodose önskemålen och kan samtidigt inte tillåta så mycket trafik och arbeten i spåren att vi riskerar hållbarheten. Vi måste se till att systemet tål den mängd trafik vi släpper in. Vi har lyckats tillgodose de allra flesta ansökningar i tågplanen för 2014 och med gemensamma krafter från branschen är den nu på plats, säger Jonas Westlund som är chef för enheten Försäljning på Trafikverket. Nyheter i tågplanen är att förutom SJ AB kör MTR Nordic AB och Citytåg i Sverige AB snabbtåg mellan Stockholm-Göteborg, SJ AB kör på sträckan Västerås-Stockholm och där kör också Tågkompaniet ny helgtrafik. Nytt är också att Hector Rail kör mellan Sundsvall-Stockholm. Med det här upplägget blir det fler avgångar totalt sett. Det är också klart att pendeltrafiken Södertälje-Gnesta finns med i tågplanen. SJ AB återupptar trafiken mellan Malmö-Göteborg och i Skåne utökas trafiken med Pågatågstrafik mellan Markaryd-Hässleholm och mellan Kristianstad-Bromölla samt med Krösatågstrafik på sträckan Växjö-Alvesta-Hässleholm.

I och med att tågplanen fastställts kan biljettförsäljningen starta. Tågplan 2014 träder i kraft den 15 december 2013 och gäller till den 13 december 2014.