Miljövänligare sliprar testas

Trafikverket genomför nu en testperiod där 1500 betongsliprar får ersätta samma antal kreosotimpregnerade träsliprar. Försöken som görs i Jönköping och Hultsfred syftar till att finna en likvärdig men hälso- och miljömässigt bättre produkt.

Den nya betongslipern, TCS (Tuned concrete sleeper) som nu ska testas, innehåller inget kreosot och beräknas ha en livslängd på 50 år. Viktmässigt är den 100 kilo lättare än dagens betongsliprar och har anpassats till träsliperns egenskaper vilket är en förutsättning för att den ska kunna passas in i befintliga spår med träsliprar.

En intressant fråga är om befästningssystemet som håller rälen på plats, klarar av att hantera de krav som ställs på ett spår med träsliprar. Detta skulle då, utöver den hälso- och miljömässiga vinsten, ha en direkt påverkan på kostnader av framtida underhåll.