Del av rikskombiterminalen byggs i Rosersberg

Logistikbyggnadens längd uppgår till 750 meter. Den inrymmer även fyra järnvägsspår. Bild: Kilenkrysset

Som en del av den nya rikskombiterminalen i Rosersberg byggs en ny kombiterminal med en totalyta på 80 000 kvadratmeter.  Terminalen ligger i anslutning till såväl Arlanda, E4:an och en övergångsbangård till den kommande Ostkustbanan, vilket gör den lättillgänglig med många transportslag.

– I kombiterminalen planerar vi huvudsakligen att hantera containrar till olika typer av kunder. Terminalen har en yta på 80 000 kvadratmeter. Byggnadens längd uppgår till 750 meter och den inrymmer även fyra järnvägsspår, säger Peter Kavén, projektledare för kombiterminalen Stockholm Nord på Kilenkrysset, som är projektets byggherre.

Kilenkrysset och logistikföretaget Swedtrac har ingått ett samarbete som innebär att Swedtrac ansvarar för att marknadsföra, bygga upp, driftsätta och utveckla den nybyggda kombiterminalen. Terminalen beräknas stå klar våren 2015.

– Den nya kombiterminalen är en del av logistikparken Stockholm Nord, med ett mycket starkt strategiskt läge nära Arlanda flygplats, mellan Stockholm och Uppsala. Nyligen invigdes dessutom en ny motorvägsavfart till området, vilket ytterligare förstärker terminalens strategiska läge, säger Peter Kavén.