Ny järnväg för godstransporter i Belgien

Den 6 km långa dubbelspåriga tunnelsektionen under floden Scheldt. Foto: TUC RAIL

I Antwerpen i Belgien byggs en ny dubbelspårig järnväg enbart avsedd för godstransporter. Den 16,2 kilometer långa järnvägen kommer att förbinda floden Escauts östra och västra hamn och länka Bundel Zuid med Antwerpens norra bangård.

Järnvägsförbindelsen Liefkenshoek är ett så kallat OPP-projekt, som står för offentlig-privat samverkan, och som sådant det just nu största i Belgien.

Antwerpens hamn hanterar omkring 30 miljoner ton gods om året och över 250 tåg trafikerar hamnområdet. Liefkenshoek-länken kommer att avlasta den ökande trängseln på järnvägen och fungera som ett alternativ till vägtransporter. Järnvägsförbindelsen, vars budget uppskattats till 7,2 miljarder euro, kommer enligt tidplanen tas i drift vid mitten av 2014.