Eltel vinner uppdrag vid Hagalunds bangård

Vy över Hagalunds bangård, strax norr om Stockholm. Foto: Wikipedia, Jan A.

Trafikverket skall bygga om tågvärmeanläggningen på Hagalunds bangård och har valt Eltel som entreprenör. Anläggningen består av 35 stycken 16/1 kV transformatorer uppställda på fyra platser. Arbetet omfattar även nya byggnader för ställverk, 5–8 transformatorer och driftjordsrum samt andra ombyggnationer och nya kablar av olika slag. Entreprenaden omfattar konstruktion, leverans, montage och idrifttagning för ingående delar i denna entreprenad inklusive dokumentation.

 Entreprenaden ställer höga krav på logistik och arbetsplanering då ej fler än tre spår i taget får stängas av på spårområdet på Hagalunds bangård. Max två stycken tågvärmeposter kan vara ur drift samtidigt och driftavbrottet för enskild post får vara max 72 timmar.

 Entreprenaden påbörjas i september i år och kontraktsarbetena i deras helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning i oktober nästa år.

 - Eltel är verkligen på frammarsch inom järnväg just nu, vilket är verkligen roligt och vi känner oss stolta att få detta förtroende från Trafikverket. Vi hoppas så klart att denna utveckling ska hålla i sig och att vi växer ännu mer, säger Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Väg och Järnväg på Eltel.