Eltel säljer av järnvägsverksamhet i Finland

Foto: Eltel

Eltel har nu tecknat avtal om att sälja sin finska järnvägsverksamhet till Graniittirakennus Kallio Oy, en infrastrukturkonstruktör med verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Eltels järnvägsverksamhet i Finland levererar elektrifierings- och signalsystem för järnväg, tunnelbana och lätt järnväg.

Kunderbjudandet omfattar design för elektrifiering och signalering, materialinköp samt byggnads- och underhållstjänster som del- eller nyckelfärdiga leveranser.
Köpeskillingen uppgår till 8,5 miljoner euro med avdrag för det kassaflöde som genereras från dessa verksamheter under september 2017 - januari 2018. Köpeskillingen kommer att betalas under första kvartalet 2018.
I februari 2017 beslutade Eltel att dess strategiska inriktning kommer att vara på koncernens kärnverksamheter inom segmenten Power och Communication på de geografiska marknaderna i Norden, Polen och Tyskland. Eltels järnvägsverksamhet klassificeras som icke-kärnverksamhet och omfattar endast de nordiska länderna. Avyttringsprocessen för Eltels järnvägsverksamhet i Sverige, Danmark och Norge pågår fortfarande.
Källa: Eltel

 

 

Eltel är en nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Foto: Eltel