Inkopplingsarbete på Malmö C färdigt

Foto: Christer Wiik

Det sista inkopplingsarbetet på Malmö C är klart. De första tågen har rullat in på en bangård med fördubblad kapacitet och ökad driftsäkerhet.

– Arbetet har gått väldigt bra och jag tror inte att resenärerna har märkt mycket av oss. Tågen kan framöver köra i högre hastigheter in och ut från Malmö C och det blir inte samma trängsel på bangården, säger projektledare Jens-Peter Eisenschmidt från Trafikverket.

Utbyggnaden av spår och bangård på Malmö C har pågått i tre år och det är en av de största ombyggnader som har gjorts på en bangård där tågtrafiken hela tiden varit igång.

– Vi har strävat efter att göra ombyggnaden så smidig som möjligt för de drygt 52 000 resenärer som passerar Malmö C dagligen. Och flera mätningar gjorda under byggtiden visar att vi har lyckats, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Sedan Citytunneln invigdes i december i fjol har arbetet på bangården fortsatt med upprustning av två spår i taget.

Projektet har hållit sina tidsgränser och kommer dessutom att kunna återlämna ungefär 100 miljoner kronor av den totala budgeten på1,5 miljarder kronor. Pengar som kommer att kunna användas till andra Trafikverksprojekt.

I och med att spåren på bangården i Malmö har tagits i drift så finns det nu fyra spår mellan Malmö C och Arlöv. Nästa projekt för att bygga ut den hårt trafikerade Södra stambanan blir fyrspårsutbyggnaden mellan Arlöv och Flackarp, utanför Lund.