Stort tågstopp i Norge

Oslo S. Foto: Christer Wiik

I morse stoppades alla tåg i Norge på grund av fel i Jernbaneverkets GSM-R-nät. Felet upptäcktes vid niotiden i morse och gjorde att alla tåg i Norge stod stilla.

Felet inträffade då två servrar som normalt ska kommunicera och avlasta varandra inte kommunicerade. Det medförde programfel. När nätet går ner får alla tåg order om att köra till närmaste station och stanna där.

Trafiken är igång igen men hela tågsystemet dras med stora förseningar till följd av stoppet.