BEST-arbeten på Lidingöbanan

Lidingöbanan trafikerar mellan nordöstra Stockholm och Lidingö. Foto: Falk

Nyligen fick Eltel nytt avtal tillsammans med Broby Spår AB som innefattar BEST-arbeten på Lidingöbanan. Avtalet sträcker till och med 2014 och är värt drygt 200 miljoner kronor.

På Lidingöbanan genomförs en utförandeentreprenad i samverkan med andra entreprenörer som omfattar upprustning och modernisering med partiell dubbelspårsutbyggnad mellan Ropsten och Gåshaga brygga. Eltel är en av entreprenörerna och ansvarar för samtliga arbeten med kontaktledning, elkraft, tele och signal. Även en del verkstadsarbeten ingår för Eltels räkning. Arbetet med rivning har påbörjats i juni och nybyggnationen sker senare i höst. Affären är värd över 100 MSEK för Eltel och pågår från juni i år till och med 2014. 

-Det känns fantastiskt att vinna detta avtal och det gör oss mycket stolta. Vi ser ljust på framtiden för vårt område Väg och Järnväg och de investeringar som görs på spårbunden infrastruktur, säger Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Eltels affärsområde Väg och Järnväg.