Ny järnvägsstation i Kiruna

Bild: Trafikverket

På eftermiddagen den 30 augusti öppnas den nya tillfälliga tågstationen i Kiruna. Samtidigt påbörjas rivningen av Kiruna C.

Arbete med att plocka bort rälsen på Kiruna C börjar samma dag och stationshuset kommer att rivas inom kort. Därmed går en epok i graven. Det första malmtåget gick från Kiruna C till Narvik år 1902 och året efter invigdes banan av kung Oscar II.

Nu, 110 år senare, öppnas en ny station, till följd av sprickbildningar från gruvbrytningen. Denna ligger på Kiruna Malmbangård cirka 1,5 kilometer norr om Kiruna C. Den gamla fjärrstationen renoveras för att bli stationshus och öppnas i november. Fram till dess finns vänthall och toalett i två mindre byggnader på området.

Denna station är tillfällig och kommer att vara i bruk till dess den permanenta stationen är byggd, tidigaste år 2017.

Från "gamla" Kiruna C går sista tåget kl 17.35 den 30 augusti.