Miljöklassad kombiterminal nära Stockholm

Jernhusen bygger två nya miljöklassade logistikfastigheter för crossdocking på kombiterminalen i Årsta. Illustration: Jernhusen
Genom att bygga i direkt anslutning till kombiterminalen skapas en effektiv och modern anläggning för citydistribution. Illustration: Jernhusen

Precis bredvid järnvägen i Årsta och bara sex kilometer från Stockholm city bygger just nu Jernhusen i samarbete med In3prenör två nya miljöklassade logistikfastigheter för crossdocking på kombiterminalen. Med denna nya funktion kan man enkelt ta sig nästan hela vägen in till city via järnväg.  Ett projekt där företag uppmuntras våga satsa på framtidens utveckling.

– Det unika i detta? Läget! säger Per Gustafsson, affärsutvecklare på Jernhusen. Närheten till tillfartsvägar och city ger hyresgäster stora möjligheter.

Men ”läget” menar Per Gustafsson närheten till E4, Södra länken, Huddingevägen och Liljeholmsbron, samtidigt som kombiterminalen erbjuder direkt järnvägsanslutning till stambanan.

Jernhusen påbörjade 2012 med hjälp av In3prenör byggandet av det miljöklassade logistikcentret som planeras vara färdigställt under första delen av 2014.

– Vi är mycket nöjda med det samarbete vi har med Jernhusen och är taggade över att vara med och skapa en sådan toppmodern anläggning, berättar Anders Bysell, arbetschef på In3prenör.

Frijo utför markarbeten och BEST arbeten för den nya terminalen. Arbetet innebär att den 100 000 kvadratmeter stora ytan iordningställs med nya spår, nya beläggningar, kranfundament för två portalkranar och husgrunder.

Nytänkande kräver djärva satsningar. När man vill att ett företag ska våga ta det steget så måste man också ha något att erbjuda. Som exempelvis effektivitet.

– Den här lagerlokalen kommer att göra arbetet mer effektivt och inte kräva lika mycket personal, säger Per Gustafsson.

Minskad miljöpåverkan När det gäller energiförbrukning så kan man i den nya kombiterminalen effektivisera hanteringen av gods genom att välja att ta in varorna direkt från järnvägen till det nya lager- och logistiklandskapet, istället för att låta olika lastbilar med olika varor köra runt till alla godsmottagare. Med nya kranar fördubblas kapaciteten på terminalen.

– Väljer man dessutom el- eller biogasbilar för lokal distribution blir leveranskedjan i princip koldioxidfri, säger Anders Bysell.

Samtidigt uppgraderas terminalen till en modern kranterminal som ökar effektiviteten och minskar utsläppen med tåg och dess möjlighet till klimatsmarta transportlösningar.

Projektet ligger i tiden. Stockholms stad efterfrågar just nu alternativa logistiklösningar på grund av att man vill förflytta verksamheten från till exempel Slakthusområdet.

– Fördelen med Årsta kombiterminal finns främst i det centrala läget, även det med anledning av det genomsyrande miljötänket, inskärper Per Gustafsson.

Bygger broar till framtiden

Per Gustafsson ser en framtid där man kan minska energiförbrukningen även i uttransporten från Årsta kombiterminal genom elbilar. När terminalen ligger centralt som i Årsta skulle det kunna funka med elbilar, för många andra lageretableringar utanför Stockholm är det en omöjlighet.

– Vi vill vara en del av ett system som gör skillnad och inte bara bygga ännu en lagerlokal, säger Per Gustafsson.

Som ett statligt ägt företag är Jernhusens drivkraft och övergripande mål att till år 2020 öka antalet resande med kollektivtrafik och mängden gods som transporteras på järnväg. 

– Transportbranschen är i dag väldigt pressad av ekonomiska skäl, men vårt mål är att minska mycket av det tunga godset från vägarna. Vi vill vara en del av ett system som gör skillnad, avslutar Per Gustafsson.

 

Fakta:

Byggherre: Jernhusen Fastigheter AB

Markkonsult: Vectura Consulting AB

Generalentreprenör: IN3PRENÖR AB

Värde: Cirka 400 miljoner kronor

Entreprenadform: Samverkan generalentreprenad

Bruttoyta: 15 000 kvadratmeter

Byggstart: Augusti 2012

Kapacitet: Terminalen dimensioneras för cirka 100 000 enheter per år

Den kylda byggnaden på 9 600 kvadratmeter är uthyrd till Kyl & Frysexpressen och ICA. En byggnad på 5 600 kvadratmeter är vakant.