Ny lösning för effektivare ombordstigning

Foto: Jernbaneverket

Nu har det blivit  lättare för pendeltågsresenärerna i Osloregionen att hitta rätt tåg. Detta genom att få tillgång till exakt information om var varje vagn kommer att stanna på perrongen. Nyligen inleddes plattformsprojekt vid stationerna Olso S och Nationaltheatret

 Med nya bokstavsmarkeringar på plattformarna, som även visas på digitala informationsskärmar, gör det lättare att avgöra var det är bäst att gå på sitt aktuella tåg.

Projektet ”Effektiv stationsvistelse” är ett samarbete mellan Jernbaneverket, NSB och Flytoget och syftar till att skapa bättre flöde när passagerarna går på tåget. Detta kommer i sin tur att förbättra punktligheten för alla. 

 - Sektormärkning är en mycket bra åtgärd som jag tror kommer att öka punktligheten, säger Jernbaneverkets generaldirektör Elisabeth Enger.

En undersökning NSB har gjort visar att fördröjningar i samband med att tåget stannar på stationen, står för cirka 35 procent av förseningarna som NSB ansvarar för. Syftet med projektet "Effektiv stationsvistelse" är alltså att denna typ av fördröjning ska kunna reduceras till ett minimum.

Nu behöver de resande endast se på skärmen för att kunna gå till rätt markering på perrongen och där matcha rätt vagn direkt. Resenärerna behöver därmed inte vänta på fel ställe.

- Vi är mycket nöjda med denna lösning och hoppas att detta gör ombordstigningen går ännu effektivare och enklare än tidigare, säger Victor Hansen, chef för kund- och trafikinformation på Jernbaneverket.

Under 2013 skall projektet utökas med plattformsmarkeringar på stationerna Drammen, Skøyen och Lillestrøm.