Bane NOR tecknar InterCity-kontrakt för 60 miljarder Nkr

Bilden är från Hallevannet bro mellan Porsgrunn och Larvik.  Ruten öppnar för trafik i september och ger en insättning på 20 minuter under resan.  Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR.

Den som trodde att järnvägsutvecklingen i Östra Norge stod still måste tänka om. I många norska kommuner pågår byggarbeten och under de kommande tre åren kommer Bane NOR att underteckna kontrakt för totalt 60 miljarder norska kronor.

InterCity-initiativet i östra Norge består av flera projekt. Några är färdiga, andra under uppbyggnad och några i planeringsstadium. Aldrig tidigare har det allokerats så mycket pengar för att bygga järnvägar i Norge.

- Dessa investeringar kommer att vara av stor betydelse för resenärerna. Under de närmaste åren kommer det att finnas flera turer samtidigt som restiden förkortas på alla InterCity-linjer, säger Henning Scheel, marknadschef och kontraktsdirektör i Bane NOR.

Redan i september i år minskar resetiden mellan Porsgrunn och Larvik på Vestfoldbanan med 20 minuter. Nästa InterCity-projekt är Follobanen. Den nya dubbelbanan mellan Oslo och Ski öppnar 2021 och halverar körtiden till 11 minuter. Kortare restid kommer att gynna alla som reser med tåg på Østfoldbanen.

- Under de kommande tre åren planerar Bane NOR att komma in på marknaden med kontrakt på 60 miljarder norska kronor för byggandet av nya dubbelkvarnceller i östra Norge. Det omfattar byggprojekt på Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen och Ringeriksbanen, säger Henning Scheel.

Bane NOR är byggare av InterCity-projekten och det är entreprenörer som utför byggnadsarbetet.

Bane NOR tecknade nyligen ett stort kontrakt i projektet som kommer att länka Gardermobanen tillsammans med det nya dubbelspåret som öppnades längs Mjøsa 2016. Upphandling av entreprenör för att hantera dubblaspår mellan Moss och Drammen är också på gång. 

- Vi bygger InterCity steg för steg och kommer att förbättra tågtjänsten kontinuerligt när paketen är färdiga och kan användas, säger Henning Scheel.