Bygget av Fjälkinges nya station inleds

Nu tas det första spadtaget för Fjälkinges nya station. Den ingår i satsningen på ökade pendlingsmöjligheter i Skåne, Kronoberg och Blekinge. Fjälkinge är den femtonde av de sexton stationer som ska byggas.

Utbyggnaden är ett samarbete mellan många parter: Trafikverket, Region Skåne, Regionförbundet södra Småland samt Hässleholm, Kristianstad, Osby och Höörs kommuner i Skåne, Markaryd, Älmhult, Alvesta och Växjö kommuner i södra Småland, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Skånetrafiken och Länstrafiken Kronoberg.

Stationen ska vara klar att trafikeras den 15 december 2013.