Förlust för SJ

Foto: Kasper Dudzik

SJ redovisar en förlust före skatt på 51 miljoner kronor för det tredje kvartalet i år. Motsvarande period ett år tidigare gjorde bolaget en vinst på 169 miljoner kronor.

Omsättningen sjönk till 1 936 miljoner kronor jämfört med 2 054 miljoner kronor.

Årets resultat tyngs av extraordinära kostnader som är direkt hänförbara till den gångna vintern, enligt SJ. Under årets första kvartal förlorade SJ 234 miljoner kronor. Motsvarande förlust blev i fjol 120 miljoner kronor.-Det är de här två förfärliga vintrarna som vi har dragits med, sade SJ:s vd Jan Forsberg på en pressträff.

Först i april var SJ tillbaka i balans och kunde återuppta normal trafik.

Föregående vintrar har drabbade tågresenärer ondgjort sig över SJ: bristande information vid trafikstörningar. Sedan en månad finns en app för smarta telefoner, där man kan bevaka avgångar, ankomster och få automatiska aviseringar om störningar.

Jan Forsberg ägnade mycket tid på pressträffen åt att berätta vad SJ gjort och gör för att lindra resenärernas vinterplågor. Det handlar bland annat om bättre teknik på tågen, bättre avisningsrutiner, vintertidtabell med större marginaler (=färre avgångar), förstärkt trafikledning och en beredskapsorganisation i drift året runt.

SJ-chefen är inte nöjd med punktligheten. Under det tredje kvartalet var 91 procent av fjärrtågen högst 15 minuter sena (87 procent kvartal tre 2010). För X2000 var siffrorna 90 procent (83 procent).-Vi bör nå upp till någonstans 93-95 procents punktlighet, tycker Jan Forsberg.

Det gäller även regionaltågen som låg på 89 procent (oförändrat) med högst fem minuters försening.-Vi har gjort allt som står i vår makt för att för att bli så lite känsligt som möjligt, även vid extremväder.

TT: Blir det några förändringar i resegarantisystemet?-Vi ser över hur resegarantierna ska se ut och det återkommer vi till. Men i grunden kommer de att ligga så som de ligger. Däremot tittar vi på när vi har störningar som SJ inte styr över, alltså när banan inte är farbar och så vidare, svarar Jan Forsberg.

Det tredje kvartalets resultat belastas med en förlikning med Tåg i Bergslagen på 150 miljoner kronor.

De extraordinära kostnaderna utgörs bland annat av fordonsskador, ersättningstrafik och ersättningar till resenärer för alla förseningar, skriver SJ.

"Det underliggande resultatet för perioden januari-september rensat från ovanstående extraordinära poster är 177 miljoner kronor varav 99 miljoner kronor hänförs till tredje kvartalet", skriver Forsberg i en rapport.

Facket är nöjt med utvecklingen för SJ.-Trots förlusten är det ett hyfsat underliggande resultat. Det finns mycket positivt i utvecklingen, säger Erik Johannesson, ordförande för Seko-SJ.

Trots fiaskot i vintras med mängder av inställda och försenade tåg, så fortsätter många att resa med SJ, resonerar Johannesson.

-Och nu gäller det bygga förtroende framåt, säger han.

Bristen i punktlighet hänger ofta ihop med att det är trångt på spåren. Och inför vintern har SJ jobbat på bra, anser Johannesson.-Man har jobbat hårt med det som går att göra. Vi är bättre förberedda nu än vad vi varit tidigare.

 (TT)