Höga hastigheter inte avgörande för Deutsche Bahn

Två RENFE class 730 tågsätt, liknande det olyckståg i Santiago de Compostela på bron Martin Gil nära Zamora, Spanien. Foto: David Gubler

Tyskland har sedan länge tagit avsked från de supersnabba höghastighetslinjerna, som fotfarande fascinerar många järnvägsbyggare världen över. Idag ligger fokus på effektivt underhåll av nätet. Deutsche Bahn vill göra tågresorna så säkra som möjligt.

Allmän uppfattning inom internationella järnvägsektorn är fortfarande att det som spanjorerna har gjort under de senaste åren inom järnvägssektorn är utan motstycke i Europa. Inom en mycket kort tid uppstod ett av de mest moderna långdistansnät, som täckte nästan hela landet. Spanien blev ett ledande land ifråga om höghastighetståg. Efter den allvarliga olyckan i Santiago de Compostela, tvingas man nu tänka om strategin.

Med tanke på olyckans omfattning bör det inte dras några förhastade slutsatser. Inte heller behövs det goda råd från ”experter” som analyserar det inträffade på långt avstånd. 

En sak tycks dock vara klar.

– Det räcker inte att satsa miljarder på modernaste teknik, som i detta fall i supersnabba järnvägsträckor. Den nya tekniken måste har en koppling till befintliga och de ansvariga måste räkna med stora kompletterande investeringar, betonar en av Deutsche Bahns representanter till Järnvägsnyheter.

Enligt DB:s talesperson gör spanjorerna nu samma bittra erfarenheter som kineserna för några år sedan.  Drygt 8000 km expresslinjer stampades ut ur marken inom några år och längs de nya rutterna förekom upprepade allvarliga missöden med otaliga dödsoffer.

Nu behövs det dyra investeringar inom spansk fjärrtrafik och bättre teknisk kontakt med resten av spårnätet. 

– Frågan är om Spanien för närvarande har pengar för det. Och om inte, vad händer då med landets övriga befintliga höghastighetslinjer, säger DB:s representant som ville vara anonym.

I Tyskland skapades det under senaste 20 åren en rad nya höghastighetsavsnitt på järnvägen. Idag ligger tyngdpunkten dock på att underhålla det befintliga nätet och göra det så säkert som möjligt. Tågolyckan vid Hordorf  2011 visade att konsekvenserna kan bli katastrofala även om så mycket som en liten sträcka av järnvägen inte uppfyller de högsta säkerhetskrav.