Strömavtagares läge regleras i ny testanläggning

Foto: Alstom

I Wiens tekniska universitet har forskare byggt upp en testanläggning för att bättre kontrollera kontaktledningens och strömavtagerens positioner i förhållande till varandra. Målet är att kunna förutse kontaktledningens rörelser i höga hastigheter så att kontakten mellan tåget och ledningen aldrig bryts. Det gäller även i hastigheter mellan 300 och 400 kilometer i timmen.

I dag tappar kontaktledningen och strömavtagaren då och då kontakten med varandra till följd av komplexa svängningar. Då uppstår ljusblixtar och på sikt slits ledningen ut, vilket genererar höga kostnader. Problemet är större i högre hastigheter.  

Det här är ett i stort outforskat område, enligt branschtidningen Eurail Magazine, som hänvisar till franska källor.  Det finns även ett franskt projekt, Cademce, som också det syftar till att närmare studera interaktionen mellan strömavtagare och kontaktledning i hastigheter upp till 600 kilometer i timmen.