Putin satsar miljarder på Transsibiriska järnvägen

Bild: Stefan Kühn

Regeringen i Moskva vill stärka landets ekonomi genom att investera 450 miljarder rubel (90 miljarder kronor) i legendariska järnvägen mellan Moskva till Vladivostok.  Två andra stora projekt kommer att skjutas på framtiden.

Utbyggnaden av infrastrukturen i Ryssland, ett av de största investeringsprojekten under innevarande decennium, verkar äntligen få en knuff framåt. Efter att den ryske presidenten Vladimir Putin för en månad sedan slagit fast de tre stora projekten under de kommande åren, samlade han nyligen en rad regeringsmedlemmar och företrädare för landets transport-och energiföretag till ett ekonomiskt forum i S:t Petersburg.

I slutet av mötet bad han regeringen att utarbeta en detaljerad tidsplan för nästa steg i moderniseringen av den berömda Transsibiriska järnvägen och Baikal-Amur sträckan till Stilla havet.

Därmed tilldelades den infrastrukturella utvecklingen av Rysslands östasiatiska region högsta prioritet. Som Putin påpekade, har godstrafiken ökat med 55 procent på de två järnvägslinjerna till Stilla Havets hamnar enbart under de senaste fem åren och uppgår nu till cirka 110 miljoner ton per år.

Trycket på järnvägsnätet har nått sin gräns, sade Putin.  Båda sträckor innehåller flera flaskhalsar som begränsar den ekonomiska aktiviteten i östra Sibirien och i Fjärran Östern. För närvarande transporteras mer än 120 miljoner ton gods längs den transsibiriska järnvägen mellan Moskva och Vladivostok.

Den Transsibiriska järnvägen, som byggdes år 1916, är med dess 9288 kilometer den längsta järnvägen i världen.

För modernisering av dessa två linjer och de två andra stora projekt krävs enligt Putin 450 miljarder rubel, 106 miljarder euro. Det är inte ens hälften av den slutliga, nödvändiga summan och betraktas endast som "utsädeskapital", vilket Putin betonade.

Resten kommer från privata investerare eller från den ryska staten. Det behövs enligt Putin en massiv tillströmning av privat kapital.

De två andra stora projekten ligger i den europeiska delen av Ryssland. Dessutom finns det behov av en ny ringled runt staden Moskva. Den ska bidra till att öka framkomligheten i staden. Det finns också planer på att bygga en höghastighetslinje från Moskva till staden Kazan.

Kazan ligger cirka 800 kilometer öster om Moskva och anses vara en effektiv ekonomiskt gränsregion med en viktig ekonomisk zon och ett nytt teknikcentrum.

Med en höghastighetssträcka till Kazan kommer restiden att minska med en tredjedel från nuvarande elva och en halv timme. Dock kommer det planerade projektet för ett höghastighetslinje från Moskva till S: t Petersburg att läggas på is.