Green Cargo beställer ytterligare nya lok

Green Cargos styrelse har godkänt en investering i ytterligare fyra Mb-lok. Foto: Green Cargo

Green Cargos styrelse har godkänt en investering i ytterligare fyra Transmontana-lok. Med denna beställning kommer Green Cargo förfoga över sammanlagt 22 Transmontana-Lok. De nya loken ska användas för kundupplägg inom svensk basindustri i norra Sverige och förväntas tas i trafik 2024.

Sedan hösten 2018 har Green Cargo förstärkt fordonsflottan med sexaxliga Transmontana-lok, med beteckningen Mb, från lokleverantören Softronic. Hittills har 16 lok levererats och så sent som i julas beställdes två lok till. I grunden finns ett ramavtal som möjliggör fler lokbeställningar, vilket avropas för de fyra nya loken. Totalt kommer Green Cargo med denna beställning att förfoga över 22 Mb-lok i trafik 2024.

– Bolagets underliggande resultatförbättring tillsammans en stärkt finansiell situation medger att vi kan fortsätta investera i fordon som bygger en långsiktig lönsamhet. Mb-loken är perfekta för våra kunder inom basindustrin i norra Sverige som behöver dragstarka lok, säger Markus Gardbring, chef Operations på Green Cargo.

Ett Mb-lok har samma dragkraft som två Rc-lok, samtidigt som det sänker energiförbrukningen med en effektiv elåtermatning. Det möjliggör både längre och tyngre tåg, men också lägre kostnader, vilket stärker godstågens konkurrenskraft.

– Med de sexaxliga Mb-lokens dragkraft effektiviserar vi kundernas värdekedjor. Som exempel minskade vi antalet stålämneståg med 200 per år tack vare de nya loken, trots samma godsmängd. Det är bättre för det transportberoende näringslivet, bättre för järnvägsinfrastrukturen och bättre för samhället. Mb-loken är en rakt hållbar investering i svensk basindustris konkurrenskraft, säger Markus Gardbring.

Stigande bränslepriser och en utbredd förarbrist i Europa driver upp fraktpriset på långväga internationella lastbilstransporter. Detta har skapat en stor efterfrågan på intermodala transporter där exempelvis containers och lastbilstrailers transporteras på järnväg.