Arbetet med HS2 går vidare

Euston-stationen i London som är tänkt att bli ändhållplats i London för HS2-sträckan. Foto: Matt Buck

Arbetet med en ny höghastighetssträcka mellan London och Birmingham, Manchester och Leeds, fortsätter nu efter att en domstol har avslagit ytterligare försök, på samtliga sju punkter, att fördröja planerna.

- Vi fortsätter vidare med det viktiga uppdraget att få planen klar så att bygget kan påbörjas år 2017, sade höghastighetsministern Simon Burns till brittisk press.

Fas ett av järnvägen ska enligt planerna öppnas år 2026 och hela rutten ska stå klar senast år 2033.