Juli problemtyngd månad för skånetrafiken

Foto: Håkan Dahlström

Juli månad har var en problemmånad för Skånes järnväg, skriver Sveriges Radio. Inställda tåg har blivit vardagsmat för många skånska passagerare. I måndags var kontaktledningar nedrivna, det var rälsproblem samt signalfel, vilket orsakade stopp på både södra stambanan och västkustbanan. Linus Eriksson, trafikledningschef på Trafikverket berättar för Sveriges Radio menar att det är otur.– Nej, alltså det är en sak när problemen är på samma plats och återkommer, då är det ett systematiskt fel. Men när felen sker utspritt och inte har med varandra att göra som det gjort nu, kan jag inte svara på varför det sker. Däremot vet jag att det går i vågor, vi kör ett par veckor med väldigt bra trafik sen kommer problemen lite klustrade och så brukar det vara, säger Linus Eriksson till Sveriges Radio.

Juli månad har var en problemmånad för Skånes järnväg, skriver Sveriges Radio. Inställda tåg har blivit vardagsmat för många skånska passagerare. I måndags var kontaktledningar nedrivna, det var rälsproblem samt signalfel, vilket orsakade stopp på både södra stambanan och västkustbanan.

Linus Eriksson, trafikledningschef på Trafikverket berättar för Sveriges Radio menar att det är otur.

– Nej, alltså det är en sak när problemen är på samma plats och återkommer, då är det ett systematiskt fel. Men när felen sker utspritt och inte har med varandra att göra som det gjort nu, kan jag inte svara på varför det sker. Däremot vet jag att det går i vågor, vi kör ett par veckor med väldigt bra trafik sen kommer problemen lite klustrade och så brukar det vara, säger Linus Eriksson till Sveriges Radio.