Västkustbanan byggs ut för ökad kapacitet

Kattarps station utmed Västkustbanan. Bro och stödmurar längs järnvägen, samt bullerskyddsåtgärder. Modell i Tekla Structures

Ett 24 kilometer långt dubbelspår byggs nu mellan Ängelholms station och Maria station i norra Helsingborg för att utöka kapaciteten på sträckan. Totalt innefattar projektet 22 broar, ombyggnad av fyra stationer, säkrare plankorsningar samt nya växlar, kontaktledningar, stolpar och ett nytt signalsystem. En minst sagt logistisk utmaning där den byggbara modellen i Tekla Structures har fungerat som en viktig kvalitetssäkrare i projekteringsskedet.

Den aktuella sträckan är en del av Västkustbanan som går mellan Göteborg och Malmö och utgör en viktig förbindelse för person- och godstrafik i sydvästra Sverige. Dubbelspårsutbyggnaden startade hösten 2020 och beräknas vara helt färdigt sommaren 2024, då fler tåg ska kunna trafikera sträckan samtidigt som stationerna får bättre tillgänglighet.

Skanska är huvudentreprenör för projektet som nu hunnit nästan halvvägs. Jesper Civilis som är blockchef berättar om de utmaningar som de hittills stött på i arbetet:

– Logistiken och mängden broar är det som är mest utmanande med den här typen av spårutbyggnad. Vi bygger flera broar samtidigt, och inte de som är närmast varandra, så att få ihop materialflödet är en utmaning men också en möjlighet till återanvändning av material och effektivisering av produktionen. Vissa av broarna kan bara byggas under planerade tågstopp och då blir dessa perioder väldigt arbetsintensiva, konstaterar han.

Patrik Granqvist, projekteringsledare för Väg och anläggning Syd, instämmer:

– Tidplanen är ju alltid en utmaning i ett sådant här stort projekt. Några av broarna är också mer komplicerade med exempelvis snårig terräng eller sträckning över vatten. Därför är det viktigt att kunna effektivisera produktionsordningen, så att det vi projekterar också går att utföra på ett produktionsvänligt sätt.

Spårutbyggnaden är till stor del modellerad i Tekla Structures och Patrik Granqvist lyfter särskilt fram den arbetsvänliga armeringsmodulen samt lättheten att kunna modellera platsgjuten betong. Men den största fördelen med att arbeta med byggbara modeller är framför allt möjligheten till kvalitetssäkring, framhåller han:

– I 3D går det inte att ta några genvägar, funkar det inte i modellen kommer det inte att funka på byggarbetsplatsen heller. Genom att knyta ihop alla projektets delar i en modell – från järnvägsmark till broar och eventuella temporära konstruktioner – kan vi visuellt säkerställa redan i projekteringsskedet att vi kommer att klara av att utföra projektet i den ordningen vi tänkt oss. På så sätt slipper vi oförutsedda händelser ute på site vilket ju bidrar till en bättre arbetsmiljö och en bättre planering.

Jesper Civilis är glad att slippa hanteringen av pappersritningar – modellen finns ju alltid med i datorn eller på surfplattan och man behöver aldrig oroa sig för om de senaste ändringarna kommit med eller ej. Han lyfter också fram nyttan av att flera discipliner i ett tidigt skede tillsammans kan planera kring sina delar med hjälp av modellen.

En annan stor fördel är att modellen kan användas till att beräkna åtgången på material. Du får dina kubikmeter betong och du får dina kvadratmeter form, som du behöver till underlaget, konstaterar Patrik Granqvist.

I projektet Västkustbanan är det enbart betong som projekteras i Tekla Structures. Övriga teknikområden, till exempel all markprojektering, banprojektering samt kontaktledningar projekteras i andra program såsom AutoCad och Novapoint. Därefter plockas alla delar in i en samordningsmodell.

– Att arbeta med byggbara modeller sparar tid och minimerar problem. Givetvis går det inte att projektera bort alla eventuella svårigheter men du är betydligt bättre förberedd om du har en gedigen modell i bagaget, understryker Patrik Granqvist.