Ekensbergsbron på plats

Foto: SL, Tvärbanan
Foto: SL, Tvärbanan

I går kväll skedde ett spektakulärt brolyft över Mälarbanan i centrala Sundbyberg utanför Stockholm. Det var den nya 320 ton tunga och 70 meter långa Ekensbergsbron som lyftes på plats över järnvägsspåren i Sundbyberg, med hjälp av Nordens största mobila kran. Bron ingår i Tvärbanan Stockholms utbyggnad från Alvik till Sundbyberg och Solna.

Tvärbanans bro över Mälarbanan är en kombinerad fackverks- och betongbro. Det är inte möjligt att bygga mellanstöd eftersom det finns planer på att utöka antalet spår och sänka ner järnvägen under Sundbyberg. Därför används ett fackverk som ska lyftas och placeras på två landfästen på vardera sida om järnvägen.

Kranen som lyfte fackverksbron är så stor att kom i delar som monterades ihop. Det krävdes en motvikt på 700 ton och markförstärkning för att klara lyftet.