Infranord vinner ytterligare uppdrag i Norge

Stavanger Centralstation. Foto: Kjell Ree

Infranord har nyligen vunnit ett nytt uppdrag i Norge; ombyggnad av Sandnes och Stavanger station.  Uppdraget är värt 110 miljoner norska kronor.

Infranord växer i Norge och har på kort tid fått det andra stora uppdraget av Jernbaneverket.

Det nya uppdraget innebär uppgradering av Sandnes og Stavanger station och omfattar alla verksamhetsområden bana, kontaktledning, och el.

Infranord ska bland annat bygga fundament för, belysning och kontaktledningar, bygga nytt spår, lägga nya växlar, demontera gamla och montera nya kontaktledningar, belysning etc.

Uppdraget påbörjas i augusti 2013 med kabelkanaler, men merparten av arbetet kommer att utföras under sommaren 2014.