Allegros service förbättras

Foto: F Andrey

Från och med början av juli förbättras serviceutbudet i 1 klass på Allegrotågen som går mellan Helsingfors och S:t Petersburg. Med den förnyade servicen vill man utöka den personliga servicen och kundens valmöjligheter. I samband med förändringen kommer även menyn att förnyas och matportionerna bli mångsidigare.

Serveringsalternativen blir fler och i fortsättningen kan kunden välja det han eller hon önskar i tillbehörs- och dessertsortimentet. Förnyelsen medför också en betydande minskning av förpackningsmaterial, då man slutar använda måltidsförpackningar i papp och bland annat saft serveras i glas ur stora burkar istället för i individuella förpackningar. Genom att använda större förpackningar minskar avfallsmängden tydligt.  – Vi vill erbjuda våra kunder bättre service och mångsidiga alternativ. Vi betonar även tågens miljövänlighet. I fortsättningen kan vi producera ett större serviceutbud med mindre miljöpåverkan än tidigare, betonar fjärrtrafikchef Ari Vanhanen. Under maj månad fick även servicevagnen i 2 klass ett mångsidigare serviceutbud, eftersom serveringen även utvidgades till 2 klass.  Antalet passagerare på Allegro har ökat med 31,1 procent under början av året (januari-maj 2013) jämfört med i fjol. VR uppskattar att det kommer att göras cirka 425 000 resor under 2013, jämfört med 367 000 resor 2012. Passagerarantalet på Allegro har växt snabbare än förväntat.