Fagernesbanan får 30 tons axellast

Tor Gunnar Pedersen, projektledare för Fagernesbanans upprustning, Foto: Njål Svingheim

Den tre kilometer långa Fagernesbanan som löper mellan Narviks station och Narviks Hamn uppgraderas till en axellast på 30 ton. 

Fagernesbanans uppgradering har framförallt att göra med Northland Ressources malmtågssatsning. Blaget ska nu hantera lika stora malmvagnar som LKAB redan nu använder. LKAB, som har en egen terminal i Narvik, använder dock inte Fagernesbanan, som istället nyttjas av övriga godstranspotörer.

 Tor Gunnar Pedersen, projektledare för Fagernesbanans upprustning, Foto: Njål Svingheim