Dallas investerar i spårvagnsnätet

En spårvagnsstation i Dallas, Texas. Foto: DART

Dallas ska bygga ut sitt spårvagnsnät DART (Dallas Area Rapid Transit) i stor skala det närmaste årtiondet.  Ett investeringsprogram på 2,4 miljarder dollar ska räcka till att fördubbla spårvagnsnätet, från dagens längd på 77 kilometer till 144 kilometer.

Även om Dallas i Texas var ett stort järnvägscentrum på 1920-talet dröjde det ända tills 1996 då den första spårvagnslinjen i DARTS regi öppnade. Spårvägen och kollektivtrafiken började byggas ut på grund av ökad trängsel och en oro för föroreningar.

Den nu förestående utbyggnaden omfattar nya spårvagnslinjer och förlängningar av befintliga. Ett av de största projekten är den nya Green Line, som kommer att förbinda nordvästra och sydöstra Dallas storstadsområde. Kostnaden för den nya gröna linjen är beräknad till 1,8 miljarder dollar. Spårvägen kommer även att byggas ut till flygplatsen Dallas Fort Worth International, världens sjätte största flygplats i antal resenärer räknat.