Transeuropeiska transportnätet godkändes

Nyligen godkändes Europeiska Rådets, Parlamentets och Kommissionens överenskommelse över hur det transeuropeiska transportnätet TEN-T ska se ut. I detta ingår den Botniska Korridoren. Därmed har EU satt ner foten kring att Botniska Korridoren (och därmed Norrbottniabanan och Malmbanan) för EU:s konkurrenskraft bör förverkligas innan 2030.

 

- Behovet finns, företagen behöver den, EU ser nyttan med den. Nu ligger allt ansvar på nationell nivå för att säkerställa denna viktiga transportlänk, säger Andreas Lind, vd på Norrbottens Handelskammare, och fortsätter:

- Jag är mycket imponerad över det idoga jobb som North Sweden, Botniska Korridorgruppen och andra aktörer lagt ner på att Botniska Korridoren skall ingå i detta Europeiska Transportnät, det skapar helt andra förutsättningar för möjliggörandet av effektiva godstransporter i denna viktiga del av Europa.