Alla tåg får inte plats på järnvägen 2014

Foto: Kasper Dudzik

Inför 2014 har Trafikverket fått in fler önskemål om tåglägen än vad det finns plats för på vissa sträckor, inte minst Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg. Just nu pågår ett intensivt arbete för att hitta lämpliga lösningar för Sörmland.

Fler tågoperatörer än tidigare har ansökt om att trafikera sträckan Stockholm - Göteborg, en sträcka som redan i dag är hårt belastad med många avgångar.

Ett scenario som diskuteras är att tågen som i dag trafikerar Gnestapendeln mellan Södertälje och Gnesta vänder i Järna i stället för i Gnesta. Idag går 22 tåg i vardera riktningen på sträckan, men åtta av tio stolar är tomma. Samtidigt finns möjlighet att resa med regionaltåg från Gnesta via Södertälje till Stockholm, vilket tar ungefär hälften så lång tid jämfört med dagens pendeltåg

Trafikverket ser tillsammans med andra intressenter till hela trafiklösningen med möjliga alternativ för att skapa smidiga och trygga resor. Bland annat planeras upprustningar av väg 57. Det ska vara möjligt att arbetspendla från och till Gnesta även i framtiden.

Ett första utkast till tågtidtabell för 2014, som börjar gälla i december 2013, ska presenteras den 28 juni. Fram till dess förs nu dialog genom kund- och samrådsmöten för att hitta de bästa lösningarna. Mellan 28 juni och 20 september kan justeringar göras utifrån lämnade synpunkter.

Arbetet med att lägga tidtabeller för hela järnvägssystemet sker i samverkan med alla de operatörer som ansökt om tåglägen. Hänsyn måste också tas till de upprustningsbehov som järnvägsanläggningen har. En ständigt ökande järnvägstrafik sliter hårt på anläggningen, vars underhåll redan släpar efter på många sträckor.

– Efterfrågan på tåglägen på Västra stambanan är rekordstort. Det är som att försöka hälla elva liter vatten i en tiolitershink. Det går helt enkelt inte ihop. Vi förstår oron bland tågpendlarna i Gnesta och diskuterar nu med andra intressenter hur man skulle kunna lösa arbetspendlingen till och från Gnesta, säger Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Stockholm.