"Fördel Järnvägen-framtidens järnväg skapas idag"

Foto: Stefan Nilsson

Tågoperatörerna arrangerar i början av juli en heldagskonferens i Almedalen, Visby, om järnvägen och dess förutsättningar och framtid.

Tågoperatörerna är en branschförening som representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor. Onsdagen den 3 juli 2013 vid Börshuset i Visby Strandgatan 10, arrangerar föreningen en konferens med följande program:

Kl. 10.00  Järnvägens stora utmaningar Christel Wiman och Leif Zetterberg, Tågoperatörerna

Kl. 10.20 Så här vill vi utveckla järnvägen i fyra steg, från små åtgärder till stora investeringar. Gunnar Malm, Trafikverket 

Kl. 10.45  Framtidens järnväg. Jan Sundling ordförande i SJ med järnvägsbranschens nya ledare; Crister Fritzson SJ, Jan Kilström Green Cargo, Peter Viinapuu MTR och Kerstin Gillsbro Jernhusen

Kl. 11.20  Järnvägen och marknaden. Gunnar Alexandersson om uppdraget att utreda järnvägens avreglering och organisation

Kl. 11.55  Sommargrillen.  Jan-Evert Rådhström (M) grillas i järnvägsfrågorna

Kl. 12.15  PAUS -  lunchsmörgås och mingel

Kl. 13.00  Innovativ järnväg möter samhällets utmaningar. Henrik Anderberg Alstom Transport, Johan Palm, Bombardier Transportation, Edward Riedl (M) och Stina Bergström (MP). Arrangör: SWEDTRAIN

Kl. 14.00 -14.45 Industrin och varuförsörjarna. Sveriges exportindustrier  och Sveriges varu-försörjning vill ta tåget. Per Bondemark, SSAB  och Näringslivets Transportråd samt Carl-Fredrik Bernmar, COOP logistik

Hur kan järnvägen ta marknadsandelar och konkurrera med landsvägs- transporterna? Mats Nyblom, Hector Rail och Jan Kilström, Green Cargo

Hur kan vi öka de hållbara transporterna och öka andelen järnvägstransporter. Anders Ygeman (S) och Lars Tysklind (FP)

Kl. 14.45  Vad betyder järnvägen för min region? Pia Kinhult (M) Region Skåne, Stina Bergström (MP) Trafikutskottet och språkrör Värmland