Infranord och Eltel får nya kontrakt på Dovrebanan

 

 E6-Dovrebanen består av 22 mil ny fyrfilig E6, som öppnar i slutet av 2014, och 17 km av nya dubbelspår på Dovrebanan, mellan Langset och Kleverud. Totalkostnad för hela ”Fellesprosjekt E6-Dovrebanan” beräknas till 10,1 miljarder NOK varav 4,9 miljarder NOK för järnvägsprojekt.

Källa: Jernbaneverket