Skanska bygger om Skeppsbron i Göteborg

Foto: Ankara

Skanska har fått i uppdrag att bygga en ny spårväg i Skeppsbron, Göteborg. Kontraktet är värt cirka 238 miljoner kronor och uppdragsgivare är Trafikkontoret.

Under de närmaste åren kommer Skeppsbron att bebyggas och utvecklas till en ny stadsdel. Stenpiren blir en ny viktig knutpunkt i kollektivtrafiken. Ett av de första stegen är att bygga nya spårvagnsspår från Kämpebron, längs kanalen, fram till Stenpiren. Därefter byggs ett nytt påldäck för framtida terminalbyggnad, nya bryggor, ny knutpunkt för spår vid Stenpiren samt fortsättning på spåren mot Stora Badhusgatan.

– Det här är ett komplext projekt med högt teknikinnehåll och pressad byggtid så samarbetet i projektet kommer att bli avgörande. Vi är mycket stolta över att få vara med och utveckla staden Göteborg och ser med spänning fram emot kommande arbete tillsammans med vår kund, Trafikkontoret Göteborg, säger Fredrik Olsson, distriktschef på Skanska.

Arbetet omfattar förutom kablar, ledningar, spårarbeten och ytskikt även ett nytt påldäck för framtida terminalbyggnad. I anslutning till det nya däcket anläggs flytbryggor och ny kajkonstruktion.

Utöver detta uppdrag (etapp 1B) genomför Skanska även etapp 1A som påbörjades i april 2013. Nästa och sista etappen i utbyggnad av ny spårväg i Skeppsbron lämnas ut på räkning under hösten.

Arbetet inleds i juni 2013 och kommer att vara slutfört 2015.