Nytt dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön

Foto: sxc.hu

Nu har Trafikverket satt spaden i marken för den första etappen på dubbelspårsutbyggnaden Hallsberg-Degerön.

Vid Jakobshyttan, några kilometer öster om Zinkgruvan, påbörjas nu det som ska bli en ny dubbelspårig sträcka mellan Hallsberg i Örebro län och Degerön i Östergötland. Jakobshyttan är den första etappen av sex i utbyggnaden mellan Hallsberg-Degerön. Här är det en 3,5 kilometer lång sträcka som ska bli dubbelspårig. Just här korsas också länsgränsen. I det här projektet använder Trafikverket en ny gps-baserad teknik i arbetsfordonen för att i detalj kunna registrera och följa upp var schaktmassorna tas, hur mycket de väger, och var de ska placeras. 

Persontåg passerar på det gamla enkelspåret, som här går parallellt med byggplatsen.

Fram till dess att hela projektet är färdigt fungerar spåren förbi Jakobshyttan som en mötesstation. Den kommer att öka kapaciteten och skapa en flexiblare trafikering på en annars lång och enkelspårig sträcka.